Regulamin schroniska

Regulamin Schroniska dla zwierząt „Czekadełko” w Wadowicach Dolnych k/ Mielca

I. Organizacja schroniska

 1. Schronisko dla zwierząt „Czekadełko” znajduje się  w Wadowicach Dolnych 166 39-308 Gmina Wadowice Górne
 2. Posiada nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Mielcu  nr wet. PL 18113403
 3. Podmiotem odpowiedzialnymi za prawidłową działalność schroniska oraz realizację jego zadań jest Gajwet Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Piotr Gajek.
 4. Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt telefoniczny z lek. wet. Piotr Gajek tel. 608535638
 5. Schronisko jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 23 czerwca 2004r. w  sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

II. Podstawowe zadania schroniska dla zwierząt

 • Wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie w schronisku zwierząt zagubionych lub porzuconych, a także zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować odbywa się tyko i wyłącznie na zlecenie Gmin , z którymi schronisko ma podpisaną umowę.
 • Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt ze schroniska i przekazywanie ich osobom zainteresowanym adopcją  , zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 • Opieka lekarsko-weterynaryjna wszystkich zwierząt w schronisku. W tym  14 dniowa kwarantanna, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie p-ko wściekliźnie, czipowanie i sterylizacja/kastracja zwierząt dojrzałych płciowo.
 • Zwierzęta po upływie okresu kwarantanny przechodzą na własność schroniska.
 • Schronisko ma obowiązek prowadzić ewidencje przyjmowanych i wydawanych zwierząt oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji
 • Eutanazja zwierząt w sposób humanitarny i zgodny z przepisami prawa.
 • Tworzenie humanitarnych warunków bytowania w schronisku zarówno dla zwierząt chorych jak i zdrowych.
 • Promocję adopcji w mediach i prowadzenie działań edukacyjnych.
 • Prowadzenie pogotowia interwencyjnego, którego celem jest odławianie i transport zwierząt bezdomnych i błąkających się bez opieki , rannych w wypadkach ulicznych.

III. Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska

 1. Do schroniska zostaje przyjęte każde bezdomne zwierzę odebrane lub wyłapane na zlecenie  Gmin i Miast z którymi posiadamy ważną umowę.
 2. NIE PRZYJMUJEMY ZWIERZĄT OD OSÓB PRYWATNYCH, tylko na zlecenie z gmin z którymi mamy podpisane umowy.

Jeżeli do schroniska trafi zwierzę , które biegało  dłuższy czas bez opieki i po zgłoszeniu ze strony Miasta/Gminy został wyłapane lub odebrane i przyjęte do schroniska i okaże się , że ma właściciela.  Właściciel będzie musiał zapłacić za wyłapanie i  utrzymanie zwierzęcia w schronisku zgodnie ze stawkami obowiązującymi w schronisku za te czynności. Średni koszt utrzymania psa w schronisku to ok 30 zł plus koszty wyłapania i zabiegów jeśli zostały wykonane.

Schronisko posiada własny transport dla zwierząt domowych i dzikich z nadanym Decyzją PLW numerem weterynaryjnym PL 18112820. jak również zezwolenie TYP I przewoźnika o nr PL18112820  z dnia 01.03.16r. co daje mam możliwość transportu zwierząt domowych i dzikich powyżej 65km maksymalnie do 8 godzin również do innych podmiotów poza naszym schroniskiem.

IV. Zasady odwiedzin schroniska

 1. Schronisko można odwiedzać w godzinach pracy. Adopcje odbywają się  jednak  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z lek. wet. Piotr Gajek. tel.608535638.
 2. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska:
  • zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu schroniska
  • karmić zwierzęta
  • drażnić zwierzęta
  • wprowadzać obcych zwierząt na teren schroniska
 3. Wstęp na teren schroniska jest zabroniony:
  • osobom nietrzeźwym
  • osobom niepełnoletnim  bez opieki osoby dorosłej.

V. Zasady wydawanie zwierząt

 1. Właściciele którzy odnaleźli swoje zwierzęta w naszym schronisku  mają prawo odbioru zwierząt do 14 dni od przyjęcia  po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz opłaceniu wszelkich kosztów związanych z pobytem i wyłapaniem zwierzęcia w schronisku. Po 14 dniowej kwarantannie zwierzęta przechodzą na własność schroniska i są przekazane do adopcji. Dane nowych właścicieli są objęte ochroną danych osobowych.
 2. Po 14-dniowej kwarantannie i czynnościach wymienionych w pkt 2 ust. 3  zwierzę może być przekazane nowemu właścicielowi wyłącznie na podstawie umowy adopcyjnej i zgodnie z zasadami adopcji w schronisku.
 3. Adopcja zwierząt ze schroniska jest darmowa.
 4. Schronisko zastrzega sobie prawo kontroli warunków pobytu zwierzęcia u nowego właściciela.
 5. Osoba adoptująca zwierzę w ciągu 7 dni od dnia adopcji, może oddać zwierzę bez żadnych konsekwencji, jednakże musi zostać podana racjonalna przyczyna, dla której zwierzę jest oddane do schroniska
 6. Nie wydajemy  zwierząt:
  • dzieciom i młodzieży do lat 18,
  • osobom nietrzeźwym,
  • osobom podejrzanym o handel zwierzętami,
  • osobom nie posiadającym odpowiedniego wyposażenia do zabrania zwierzęcia (obroże, smycze , koszyki, itp.),
  • szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodni,
  • suk i kotek ciężarnych.
 7. Schronisko może odmówić wydania zwierzęcia osobie , która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających adopcję zrzekła się prawa własności zwierzęcia adoptowanego wcześniej w schronisku lub je porzuciła.
 8. Przy wydawaniu zwierzęcia pracownik  schroniska wpisuje w rejestrze  zwierząt: imię , nazwisko, adres i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby adoptującej bądź odbierającej swoje zwierzę.
 9. Adoptowane zwierzę  otrzyma książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami  oraz wypis-historię choroby / jeśli  chorowało w schronisku. Dodatkowo osoba adoptująca zwierzę, które jest zaczipowane  otrzymuje numer identyfikacyjny do wklejenia w paszporcie dla zwierząt  – schronisko nie wyrabia paszportów!
 10. Zasady wydawania zwierząt są  wywieszone w schronisku w widocznym miejscu.
 11. Schronisko może przekazywać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom, fundacjom i  innym osobom prywatnym , których statutowym zadaniem jest opieka oraz przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.

 

VI. Schronisko podlega systematycznej kontroli osób i instytucji uprawnionych do jego kontrolowania.

Zasady adopcji w Schronisku „Czekadełko” dla bezdomnych zwierząt w Wadowicach Dolnych

 • Adoptując psa lub kota pamiętaj, że posiadanie zwierzaka to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązek. Codzienne spacery, karmienie oraz wizyty w prywatnych gabinetach.
 • Wszystkie nasze  zwierzęta gotowe do adopcji są już zaszczepione p-ko wściekliźnie, odrobaczone, odpchlone i zaczipowane . Natomiast dojrzałe płciowo  psy/koty są wysterylizowane / wykastrowane.
 • Adoptowane od nas kocięta i szczenięta nie podlegają tym zabiegom w naszym Schronisku. Adoptujący natomiast podpisuje oświadczenie o obowiązku wykonania sterylizacji/kastracji adoptowanego zwierzęcia lub  można również za darmo wykonać po 6msc u nas.
 • Formalności adopcyjne – należy podpisać przez nas przygotowaną umowę adopcyjną, adopcja jest darmowa .
 • Aby usprawnić proces adopcji zabierz ze sobą dowód osobisty (ewent. paszport), smycz, obrożę,  ew. kaganiec a w przypadku kotów, kartonik lub klatkę transportówkę.
 • Przedstaw swoje oczekiwania jakie masz wobec przyszłego pupila – pracownikowi  schroniska.  Dowiedzieć się, jak pies trafił do schroniska jaki, ma charakter, czy toleruje inne zwierzęta, itp.
 • Adoptowane zwierzę  otrzyma książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami  oraz historię choroby / jeśli  chorowało w schronisku. Dodatkowo osoba adoptująca zaczipowane zwierzę  otrzymuje numer identyfikacyjny do wklejenia w paszporcie -schronisko nie wyrabia paszportów.
 • Należy też pamiętać, że możemy się kontaktować z właścicielem w sprawie wizyty po adopcyjnej .