AMPER

AMPER
AMPER
Płeć:
Wiek: 9 lat
Rasa: mieszaniec
Amper to duy pies , niemody ju, ale i nie dziadek. Ma ok 9 lat i przy dobrym karmieniu i opiece czeka go jeszcze dugie ycie. Trafi do schroniska z niezbyt dobrych warunków. Mia na sobie brzydk , "podwórkow" obro , przypuszczalnie by wizany acuchem lub trzymany w kojcu. Amper z ochot wychodzi na spacery, wida rado jaka go ogarnia gdy kto zabierze go na przechadzk. Nie chce wraca z powrotem do boksu, nie podoba mu si zamknicie. By moe zbyt dugo w swym yciu spdzi w zamkniciu. Chcielibymy aby zamieszka w domu z ogrodem gdzie mógby swobodnie si porusza. Na spacerach adnie idzie, nie cignie na smyczy. Amper jest w schronisku od niedawna, dopiero poznajemy jego charakter i upodobania.Tel. w sprawie adopcji 600 383 528